Ką daryti darželiams?

Remiantis šiuo metu Lietuvoje galiojančia higienos norma (HN 75:2016) darželiai turi suteikti galimybę vaikams pailsėti darželyje. Poilsis, kaip ir ugdomoji veikla darželiuose, turi atitikti vaiko fiziologiją ir raidą.

Poilsis darželyje gali būti įvairus:

Atkreipkite dėmesį:

Gali būti, kad vaikas patiria pereinamąjį laikotarpį: dienos miego jam dar reikia, bet jis turi būti trumpinamas. Svarbu išgirsti kiekvieno vaiko ir jo tėvų (globėjų) poreikius ir argumentus bei pritaikyti kiekvienam vaikui tinkamiausius poilsio sprendimus.

Neretai darželiai, jų pedagogai susiduria su iššūkiais, kurie kelia sunkumų užtikrinant tokį poilsį, kokio reikia konkrečiam vaikui. Remdamiesi Lietuvos darželių gerąja praktika siūlome variantus, kaip jie gali būti įveikti:

Vaikus prižiūrintis personalas
 • Numatyti, kas iš įstaigos darbuotojų būtų atsakingas už nemiegančių vaikų poilsio laiko organizavimą.
 • Jei įstaigoje kokiu nors metu organizuojamas ne vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, o vaikų priežiūra, tai vaikų priežiūrą gali vykdyti vienas asmuo, kuriam nereikalingas atitinkamas išsilavinimas.
 • Gali būti paskirta atskira darbuotoja, kuri prižiūri visus darželyje ne lovose besiilsinčius vaikus.
 • Jeigu ilsimasi grupėje, mokytojas stebi ir miegančius, ir kitaip besiilsinčius vaikus.
 • Jeigu vaikai ilsisi kitose erdvėse, jų poilsį organizuoti gali grupės, meninio, sportinio ar papildomo ugdymo pedagogai bei kitas darželio personalas: pavaduotojai, sveikatos specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai. Taip pat galima pasitelkti savanorius.
 • Nesant atskirų patalpų, vienos grupės mokytoja gali būti su dviejų grupių miegančiais vaikais, kitos – su dviejų grupių kitaip besiilsinčiais vaikais.
 • Jeigu grupė turi miegamąjį ir veiklų kambarį, pasirūpinama, kad miegamojo erdvė būtų matoma iš ugdymo erdvės – mokytojas stebi visus vaikus. Stebėti ir miegančius ir kitaip besiilsinčius vaikus galima ir pasitelkus mobiliąją vaikų stebėjimo sistemą. 
 • Trūkstant resursų ir neturint galimybės jų rasti, kreiptis į darželio steigėją finansuoti 0,25 etato mokytojo padėjėjai, kuri galėtų pabūti su nemiegančiais vaikais dienos poilsio metu. 
Patalpos
 • Esant galimybei vaikai ilsisi atskiroje darželio poilsio erdvėje: sporto salėje, sensoriniame kambaryje, lauke, ar specialiai įstaigoje sukurtoje dienos poilsio erdvėje. 
 • Grupėje vizualiai atribotoje poilsio erdvėje kiek toliau nuo miegančių draugų. Jeigu ilsimasi grupėje, mokytojas stebi ir miegančius, ir kitaip besiilsinčius vaikus. 
 • Jeigu ilsimasi grupėje, mokytojas stebi ir miegančius, ir kitaip besiilsinčius vaikus. Vaikai gali klausytis istorijų per ausinukus, užsiimti kita ramia, tylia veikla
 • Nesant atskirų patalpų, vienos grupės mokytoja gali būti su dviejų grupių miegančiais vaikais, kitos – su dviejų grupių kitaip besiilsinčiais vaikais.
 • Darželyje gali būti suburta atskira įvairaus amžiaus pietų nemiegančių vaikų grupė.
Garsai
 • Nuo lopšelio vaikus ugdyti suprasti ir gerbti savo bei aplinkinių fiziologinius poreikius: aš noriu pamiegoti, tad einu prigulti, mano draugui (-ei) geriau ilsėtis prie stalelio spalvinant, todėl ji (-is) ilsisi kitaip. 
 • Jeigu ilsimasi grupėje, mokytojas stebi ir miegančius, ir kitaip besiilsinčius vaikus. Vaikai gali klausytis istorijų per ausinukus, užsiimti kita ramia, tylia veikla.
Tėvai, globėjai

- Išgirsti kiekvieno vaiko ir jo tėvų (globėjų) poreikius ir argumentus bei pritaikyti kiekvienam vaikui tinkamiausius poilsio sprendimus.

- Miegančių tėvų vaikus nuraminti, kad kaip nemiegantys vaikai tyliai pabūdavo lovose, taip jie tyliai tik daug laimingiau pabus ir užsiimdami ramia, tylia veikla.

- Pakviesti miegančių vaikų šeimas pasikalbėti su savo vaikais apie miego poreikius: kad vieniems jis didesnis, kitiems mažesnis – lygiai kaip ir apetitas. O gal jam tenka daug anksčiau keltis, todėl jam reikia pamiegoti dieną. Žmonės skirtingi ir jų individualūs fiziologiniai poreikiai turi būti atliepiami.

- Darželyje pamokyti vaikus, kaip atskirti, ar jiems reikia po pietų prigulti, ar geriau ilsėtis kitaip: ar prieš poilsio metą jaučiasi linksmai; ar nenumigę dieną vakare būna linksmi, o gal kiek papiktėję; ar vakare sunkiai  užmiega?

- Ir miegančių, ir nemiegančių vaikų poreikiai yra svarbūs, todėl nei vieni, nei kiti negali būti diskriminuojami. 

Norite pasidalinti savo patirtimi, pasitarti?

Prisijunkite prie Facebook grupės - Pietų miego reforma. Poilsio pritaikymas nemiegantiems

Scroll to Top