Užsienio šalių praktika

GALIMA NEMIEGOTI

Vaikai migdomi pagal poreikį ir vaikams leidžiama miegoti tiek laiko, kiek yra sutariama su tėvais. Miego klausimu vyksta darželio ir tėvų bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, tėvams pastebėjus, kad vaikas vakarais pradėjo sunkiau užmigti, jam ilgiau užtrunka vakarinis užmigimas, auklėtojos koreguoja pietų miego grafiką – vaiko pietų miego laikas trumpinamas, kol palaipsniui vaikas visai nustoja miegoti darželyje pietų miegą. Vaikai nebemiega pietų miego nuo maždaug 3-4 metų. Tarp 3-4 metų vyksta pietų miego trukmės mažinimas, jei vaikas dar miegantis pietų miegą. 

GALIMA NEMIEGOTI

Nuo 2 metų vaikams sudaromos sąlygos nemiegoti, jei vaikas nenori miego. Darželiuose nėra lovų ir atskirų patalpų. Yra ramybės valanda, per kurią norintys miegoti pamiega (yra tam čiužiniai ir antklodės, būna darželių, kuriuose yra lovelės), nenorintys nemiega. Vaikai miega toje pačioje patalpoje, kurioje nemiegantys vaikai užsiima kitomis ramiomis veiklomis: piešimas, pasakų skaitymas arba klausymas, knygučių vartymas, ramios muzikos klausymas ir kt. Nuo 4-5 metų vaikai pradeda lankyti mokyklą. Ten pietų miegas neorganizuojamas.

GALIMA NEMIEGOTI

Iki 3 metų vaikai migdomi pietų miego lauko sąlygomis (atvirame ore arba po stogu) arba atskiroje patalpoje. Vaikų miego trukmė derinama su tėvais. Jei tėvai pageidauja, jų vaikai žadinami anksčiau nei kiti vaikai. Nemiegantys vaikai užsiima ramiomis veiklomis darželio patalpose arba lauke. Maždaug nuo 4 metų vaikai pietų miego nebemiega.

GALIMA NEMIEGOTI

Vaikai miega pagal poreikį: gali miegoti visą poilsiui skirtą laiką, gali miegoti tik pusvalandį arba gali ir visai nemiegoti. Auklėtojos kalbasi su tėvais apie vaiko naktinį miegą ir užmigimą vakarais – pagal tai derinamas pietų miegas. Pietų miegą miegantys vaikai migdomi lauke, atskiroje patalpoje arba toje pačioje patalpoje, kurioje poilsio laiką leidžia ir nemiegantys vaikai. Poilsio laikas: piešimas, Lego, karpiniai, pagalba auklėtojai tvarkytis, pabuvimas lauke, pasivaikščiojimas. Prie miegančių vaikų auklėtojos nebudi: tam yra naudojamos mobilios auklės.

GALIMA NEMIEGOTI

Nuo 2019 metų įsigaliojo teisinė tvarka, kuri numato darželiuose poilsį (neliko termino pietų miegas). Vaikams iki 3 metų palaikoma miego praktika. Artėjant 3-iam gimtadieniui galima svartyti apie pietų miego atsisakymą arba trumpinimą, priklausomai nuo poreikio. Skatinamas tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas sprendžiant pietų miego poreikį, trukmę, pokyčius. Darželiuose vyrauja supratimas, kad vaikų poreikis pietų miegui priklauso ne tik nuo amžiaus, bet ir nuo kitų aplinkybių, vaiko gyvenime vykstančių įvykių. Todėl jau ir paprastai nemiegantys vaikai, esant poreikiui, gali pamiegoti. Darželių dienotvarkėje numatytas poilsio laikas. Vaikai, kurie nemiega, mokosi nusiraminti ir ieško savo nusiraminimo būdų: knygos vartymas, skaitymas, klausymas, ramios muzikos klausymas, meditacija, joga ir kt. Nepaisant to, kad skatinama paisyti vaikų poreikių miego klausimu, yra darželių, kurie nepajėgia užtikrinti individualizuoto pietų miego ir visus vaikus guldo miegui vienu metu vienodai miegojimo / gulėjimo lovoje trukmei. Praktika labai skiriasi ne tik skirtinguose darželiuose, bet ir pačiame darželyje, skirtingos grupės dirba skirtingai.

GALIMA NEMIEGOTI

Darželiai yra iki 4 metų. Nuo 4 metų vaikai eina į mokyklą, kurioje pietų miegas neorganizuojamas. Mokykloje vaikai būna iki ~13-14:30 val. Po mokyklos vaikai eina į pomokyklines klases, kur taip pat nemiega. Darželiuose vaikai nuo 2 metų miega pagal poreikį. Nuo 3 metų rekomenduojama keisti miego režimą, kad kuo daugiau miego valandų vaikai surinktų naktį ir kad pietų miego nebemiegotų arba jis trumpėtų. Norintys pietų miego 3-4 metų vaikai miega toje pačioje patalpoje, kurioje laiką leidžia ir nemiegantys vaikai. Yra darželių, kurie turi ir atskiras nedideles patalpas vaikams, norintiems pamiegoti. Tačiau prie miegančių vaikų, net jei jie miega atskiroje patalpoje, auklėtojos nesėdi. Jos užsiima ramiomis veiklomis su vaikais, kurie nemiega

GALIMA NEMIEGOTI

Skirtinguose darželiuose taikoma šiek tiek skirtinga praktika. Vienuose maždaug iki 3 metų vaikams sudaromos sąlygos miegoti. Yra darželių, kuriuose nuo 3 metų (arba ir anksčiau) vaikai nebėra migdomi, kituose siūlomas poilsis pagal konkretaus vaiko poreikį – miegas arba rami veikla. Yra darželių, kuriuose vaikai migdomi maždaug iki 4 metų, vėliau pogulis nebeorganizuojamas.

GALIMA NEMIEGOTI

Pietų miegas darželiuose nėra privalomas, tačiau vieni darželiai lanksčiau organizuoja pietų miegą, kiti ne tokie lankstūs ir turi pvz. fiksuotas valandas miegui. Bendra tradicija – atsižvelgiama į vaiko miego poreikius. Miegantys miega atskirose patalpose. Dažniausiai priežiūra miego metu vykdoma taip, kad miego kambario durys būtų atidarytos ir prižiūrėtojas būtų netoliese, bet ne pačiame kambaryje. Šis prižiūrėtojas atlieka atsitiktinius patikrinimus, kad patikrintų, ar miegama. Taip pat miegančių vaikų patalpoje gali būti naudojami garso monitoriai arba kameros. Nemiegantys užsiima ramiomis veiklomis. Vokietijoje buvo atliktas Bambergo universiteto tyrimas, kuriame nustatyta, kad tik 14 proc. darželius lankančių vaikų miega pietų miegą. Dažniausiai tai vaikai iki 3 metų. Į poreikius orientuotas miegas Vokietijoje laikomas požymiu, rodančiu, kad darželis yra geras, teikia kokybiškas paslaugas.

GALIMA NEMIEGOTI

Pietų miegas neprivalomas. Vaikai miega atskiroje patalpoje, kuri yra stebima vaizdo kameromis. Jei vaikai iki 3 metų neužmiega pietų miego per 15 minučių, jie vedami į atskirą patalpą, kurioje užsiima ramiomis veiklomis: skaito, varto knygeles, dėlioja dėliones, klauso ramios muzikos, medituoja ir t.t.

VYRAUJA PIETŲ MIEGO TRADICIJA

Įstatymai nenumato, kad pietų miegas yra privalomas. Numatoma, kad turi būti organizuojamas poilsis po pietų. Dažniausiai tai yra pietų miegas (2-2,5 val.) visiems vaikams, nepriklausomai nuo vaikų amžiaus ir neatsižvelgiant į tėvų pageidavimus vaikų nemigdyti. (Nemiegančius vaikus tėvams tenka pasiimti iki pietų miego). Jei vaikai neužmiega, jie vis tiek turi gulėti lovose ir būti tyliai. Jau yra darželių, kuriuose galima nemiegoti ir nemiegantys vaikai ramybės laiką leidžia atskiroje patalpoje.

VYRAUJA PIETŲ MIEGO TRADICIJA

Ikimokyklinių įstaigų sveikatos apsaugos reikalavimuose nurodyta, kad pagal dienos grafiką 1-3 metų vaikui leidžiama nusnūsti ne rečiau kaip kartą per dieną. Vyresniems vaikams (nuo 3 metų amžiaus) turi būti garantuota bent valanda poilsio per dieną su galimybe rinktis tarp miego ir kitos ramios veiklos. Nepaisant reglamentavimo, darželiai, kaip ir Lietuvoje, renkasi pietų miego taisyklę ir nėra linkę derintis prie tėvų, kurie pageidauja savo vaikų nemigdyti pietų miego. Tėvai, nesulaukę vaikų poreikius atitinkančio poilsio, kreipiasi į institucijas dėl teisės aktų nesilaikymo. Jau yra ir pažangesnių darželių, kuriuose sudaromos sąlygos nemiegoti. Vaikai vis tiek turi pagulėti lovose, paklausyti pasakos. Jei neužmiega, gali keltis – organizuojama nemiegančių vaikų grupė, kurie užsiima kokia nors veikla atskiroje patalpoje arba eina į lauką. Šioje grupėje dalyvauti gali tik tie vaikai, kurių tėvai nori nemigdyti vaikų pietų miego.

MIŠRIAI

Pietų miegas arba bent gulėjimas lovoje laikomas svarbiu visiems darželį lankantiems vaikams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Teisės aktai pietų poilsio ir miego nereguliuoja apskritai, laikoma, kad darželiai pietų poilsį nustato savo nuožiūra. Pavieniai tėvų skundai  dėl priverstinio gulėjimo institucijų buvo išnagrinėti ir pateiktos išvados, kad poilsio režimą turi teisę nustatyti pačios įstaigos ir bet kokie pokyčiai  gali būti pasiekti tik sutarus su administracija. Direktorius / direktorė nusprendžia, kuriose grupėse vaikai bus guldomi, o kuriose grupėse nebus guldomi pagal dienotvarkę, ar darželis taikys lankstų poilsį apskritai. Poilsis vidutiniškai trunka apie 2 valandas. Kai kuriose įstaigose jis šiek tiek trumpesnis (tik 45 min.), kitose – net 2,5 val. Yra darželių, kuriuose laikomasi pietų miego tradicijos. Juose nemiegantys vaikai vis tiek turi gulėti lovose tyliai ir ramiai. Tačiau yra ir darželių, kuriuose nemiegantys vaikai gali užsiimti ramiomis veiklomis, nebūtina gulėti lovose. Yra darželių, kuriuose penkiamečiams lovų nebėra.

MIŠRIAI

Laikoma, kad pietų miegas yra labai svarbu vaikams iki 3 metų amžiaus. Italijoje vaikų nuo 5 metų nebemigdo. Vaikai eina į mokyklą 6 metų, todėl ugdymo įstaigų nuomone turi įprasti nebemiegoti, nes mokykloje niekas nemiega. Pasitaiko įstaigų, kuriose ir nuo 3 metų vaikai nebeguldomi, jei darželyje nėra tam skirtos patalpos.

GALIMA NEMIEGOTI

Ispanijoje nuo 3 metukų vaikai pietų miegelio nemiega. Tuo metu jie pietauja ir po to žaidžia arba galima vaikus pasiimti į namus ir po pietų vėl atvesti į darželį. Įprasta diena prasideda 09:00, po to seka siesta: nuo 12:00 iki 15:00. Per šią pertrauką vaikai paprastai grįžta namo, o į ikimokyklinę įstaigą grįžta nuo 15:00 iki 17:00. Tačiau kai kuriose Ispanijos ikimokyklinėse įstaigose vaikai lieka pietauti, jiems pasiūloma prigulti.

GALIMA NEMIEGOTI

Miega tik patys mažiausi.

GALIMA NEMIEGOTI

Prievolės miegoti nėra. Yra išlikę darželių, kuriuose vaikai guldomi į lovas privalomai iki 5 metų (iki priešmokyklinės grupės), tačiau nuo 5 metų (priešmokyklinė grupė) miegas kaip poilsis nebeorganizuojamas apskritai. Ikimokyklinio ugdymo programoje nenumatyta, kiek laiko turi trukti poilsio laikas. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą vienintelė rekomendacija dėl atsipalaidavimo yra ta, kad mokytojas turėtų mokyti vaikus atpažinti, kada jiems reikia atsipalaiduoti, ir surasti būdų, kaip tai padaryti. Poilsio laikas paprastai varijuoja nuo pusvalandžio iki pusantros valandos, priklausomai nuo vaikų amžiaus ir grupės nuovargio. Tvarkos dėl pietų miego gali skirtis darželiuose. Vienuose darželiuose visi vaikai guldomi, o nemiegantys po numatyto laiko gali keltis. Kituose darželiuose vaikai neguldomi. Bet būtinai sudaromos sąlygos, kad per poilsio laiką vaikai, norintys miego, galėtų pamiegoti.

GALIMA NEMIEGOTI

Šeimos gali paprašyti vaikų nemigdyti (įskatant ir 2-mečius), jeigu mato, kad dėl to nukenčia vaiko nakties miego trukmė, vaikas vėlai užmiega.

GALIMA NEMIEGOTI/ NERETAI NEATLIEPIAMAS POREIKIS MIEGOTI

Daugelis nacionalinių lopšelių ir darželių, tiek valstybinių, tiek privačių, panaikina miego laiką jau nuo 3 metų amžiaus. Nedaugelyje darželių sudarytos sąlygos miegui kaip poilsiui 3 m. ir vyresnio amžiaus vaikams. Visuomenėje vyksta diskusijos, Pediatrų asociacija kelia klausimą Vyriausybei dėl pokyčių šioje srityje, atliepiant vyresnių vaikų poreikį miegoti (tiems, kam to reikia). 2018 m. Portugalijos pediatrų draugija paskelbė rekomendaciją dėl vaikų miegojimo praktikos darželiuose (valstybiniuose ar privačiuose). Dokumente nurodoma, kad „miegojimas turėtų būti prieinamas ir skatinamas iki 5, 6 metų“, pabrėžiami požymiai, kada vaikai yra pasiruošę atsisakyti pietų miego.

Poilsio oranizavimas kitur pasaulyje

Kviečiame susisiekti ir pasidalinti jums žinoma įvairių pasaulio šalių dienos poilsio organizavimo tvarka vaikams iki 7-erių metų.

Norite pasidalinti savo patirtimi, pasitarti?

Prisijunkite prie Facebook grupės - Pietų miego reforma. Poilsio pritaikymas nemiegantiems

Scroll to Top