Kokia tvarka iš tikrųjų?

Teisiniai reikalai

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. numato, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 str. 1 d. numato, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą.

Taip ugdymo įstaigoms įtvirtinama prievolė tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintą Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 75:2016) nuostatas.

HN 75:2016 8 p. numato, jei vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse, o 83 p., kad Vaiko dienos režimas turi būti organizuojamas taip, kad atitiktų vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.

HN 75:2016 83 p. numatytas reikalavimas dėl dienos režimo organizavimo formuluojamas akcentuojant individualų požiūrį į vaiką (t. y. „vaiko dienos režimas“), tokiu būdu aiškiai indikuodamas, kad poilsio organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose visų pirma privalo atitikti individualius kiekvieno vaiko poreikius. Iš to seka, kad poilsio režimas privalo būti lankstus, taigi – atitikti tiek vaikų, turinčių poreikį miegoti dienos poilsio metu, tiek vaikų, kurie miega trumpiau, nei įstaigos nustatytos poilsio valandos, taip pat ir tų vaikų, kurie dienos metu nemiega, nes visą paros miego norma išmiegama nakties miego metu.

HN 75:2016, nenumato konkrečių poilsio būdų ar formų, kas suponuoja, kad jos turėtų būti skirtingos, atsižvelgiant vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę, o jų organizavimui turėtų būti skiriamas vienodas/ tapatus dėmesys. Miegas ir/ar gulėjimas lovose visą dienos poilsio laiką kaip dienos režimo dalis HN 75:2016 nėra išskirti, atitinkamai, negali būti laikomi vienintele, privaloma arba turinčia pirmenybę poilsio forma.

Teismų praktika

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (bylos Nr. EA-1061-575/2019) pripažino Vilniaus miesto savivaldybę pažeidus HN 75:2016 dėl didesnio nei HN 75:2016 numatyto vaikų skaičiaus grupėse nustatymo. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės nurodytos priežastys, tokios “kaip ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumas, siekis užtikrinti kuo platesniam asmenų ratui įgyvendinti teisę į darželius ir kt., taip pat nesudaro pagrindo nukrypti nuo Higienos normoje nustatyto maksimalaus vaikų pagal amžiaus grupes skaičiaus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmos instancijos teismo sprendimą po apeliacijos paliko nepakeistą.

Iniciatyvinė grupė pažymi, kad šiuo teismo precedentu įtvirtinama taisyklė, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir/ar jų steigėjai negali atsisakyti užtikrinti vaiko raidą ir fiziologiją atitinkančio dienos režimo argumentuodami resursų trūkumu, nes pagal suformuotą teismų praktiką resursų trūkumas nesudaro pagrindo nukrypti nuo HN 75:2016 nustatytų reikalavimų, kurie yra imperatyvūs.

Institucijų pozicija

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR Seimo žmogaus teisių komitetas
LR Seimo švietimo ir mokslo komitetas
LR soc. apsaugos ir darbo ministerijos šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Savivaldybės:

Akmenės rajonas
Alytaus miestas
Alytaus rajonas
Anykščių rajonas
Birštono savivaldybė
Biržų rajonas
Druskininkų savivaldybė
Elektrėnų savivaldybė
Ignalinos rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Joniškio rajono savivaldybė
Jurbarko rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Kalvarijos rajono savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kazlų Rūdos savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė
Kelmės rajono savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Kretingos rajono savivaldybė
Kupiškio rajono savivaldybė
Lazdijų rajono savivaldybė
Marijampolės savivaldybė
Mažeikių rajono savivaldybė
Molėtų rajono savivaldybė
Neringos savivaldybė
Pagėgių savivaldybė
Pakruojo rajono savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Panevėžio miesto savivaldybė
Panevėžio rajono savivaldybė
Pasvalio rajono savivaldybė
Plungės rajono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybė
Radviliškio rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Rietavo savivaldybė
Rokiškio rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė
Šakių rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė
Šiaulių rajono savivaldybė
Šilalės rajono savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Širvintų rajono savivaldybė
Švenčionių rajono savivaldybė
Tauragės rajono savivaldybė
Telšių rajono savivaldybė
Trakų rajono savivaldybė
Ukmergės rajono savivaldybė
Utenos rajono savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
Visagino savivaldybė
Zarasų rajono savivaldybė
Akmenės rajonas
Alytaus miestas
Alytaus rajonas
Anykščių rajonas
Birštono savivaldybė
Biržų rajonas
Druskininkų savivaldybė
Elektrėnų savivaldybė
Ignalinos rajono savivaldybė
Jonavos rajono savivaldybė
Joniškio rajono savivaldybė
Jurbarko rajono savivaldybė
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Kalvarijos rajono savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė
Kazlų Rūdos savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė
Kelmės rajono savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė
Kretingos rajono savivaldybė
Kupiškio rajono savivaldybė
Lazdijų rajono savivaldybė
Marijampolės savivaldybė
Mažeikių rajono savivaldybė
Molėtų rajono savivaldybė
Neringos savivaldybė
Pagėgių savivaldybė
Pakruojo rajono savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Panevėžio miesto savivaldybė
Panevėžio rajono savivaldybė
Pasvalio rajono savivaldybė
Plungės rajono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybė
Radviliškio rajono savivaldybė
Raseinių rajono savivaldybė
Rietavo savivaldybė
Rokiškio rajono savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė
Šakių rajono savivaldybė
Šalčininkų rajono savivaldybė
Šiaulių miesto savivaldybė
Šiaulių rajono savivaldybė
Šilalės rajono savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Širvintų rajono savivaldybė
Švenčionių rajono savivaldybė
Tauragės rajono savivaldybė
Telšių rajono savivaldybė
Trakų rajono savivaldybė
Ukmergės rajono savivaldybė
Utenos rajono savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
Visagino savivaldybė
Zarasų rajono savivaldybė

Ką daryti šeimoms?

Jeigu iš būdingų požymių matote, kad jūsų vaikui/globotiniui pietų miegas yra nebereikalinga rutinos dalis, galite prašyti, kad ugdymo įstaiga jūsų vaiko nebeguldytų miegoti ir užtikrintų kitas poilsio formas.

Taip pat galite pasiūlyti darželiui idėjų, kaip organizuoti poilsį vaikams ne tik gulint lovoje.

Iš čia galite atsisiųsti infografiką:

Norite pasidalinti savo patirtimi, pasitarti?

Prisijunkite prie Facebook grupės - Pietų miego reforma. Poilsio pritaikymas nemiegantiems

Scroll to Top